استفاده گسترده از بستر ابری در دنیای امروز اجتناب ناپذیر است. مانیتورینگ بستر ابر یکی از چالش‌های سرویس‌های جدید است. در این راستا رصدگران به خدمات ذیل به منظور مانیتور کردن سرویس‌های ابری می‌پردازد:

  • مانیتورینگ بستر ابری از طریق API
  • نظارت بر عملکرد سرویس‌های PAAS ،SAAS 
  • مانیتورینگ متمرکز از طریق سرور واسط در فضای ابری
  • بررسی کیفیت سرویس های مربوط به بستر ابری 
  • بررسی وضعیت سخت افزار سرورهای ابری 
  • مانیتورینگ سیستم عامل ها در بستر ابر