اگر نمی‌توانید چیزی را اندازه‌بگیرید، نمی‌توانید آن را بهبود بدهید.

لرد کلوین

رصدگران به منظور تامين نيازهای مـانيتورينگ و اجرای فرآیندهای بحرانی (Critical) در مراكز مهم IT و صنعتی به مانیتورینگ زیرساخت می‌پردازد. مانیتورینگ زیرساخت شامل بررسی وضعیت عناصر محیطی، سخت افزار و شبکه می‌باشد. در این راستا خدمات ذیل قابل ارائه هستند:

  • مانیتورینگ سنسورهای محیطی (سنسورها در صورت داشتن خروجی دیتا قابل مانیتور هستند)
  • ارائه سنسورهای قابل مانیتور، با کیفیت، کم هزینه و مطابق با نیاز سازمان
  • مانیتورینگ سخت افزار اجزا شبکه (شامل انواع سوئیچ‌ها، روترها، فایراول‌ها و …)
  • مانیتورینگ سرورها بر اساس پروتکل IPMI و بررسی وضعیت فن و حرارت سیستم ها به صورت مجزا 
  • مانیتورینگ هارد دیسک‌ها و CPU و RAM
  • تهیه گزارش وضعیت فعلی زیرساخت‌ها و ارائه نیازمندی‌ها.
  •  مانیتورینگ محیط‌های مجازی
  •  مانیتورینگ بانک‌های اطلاعاتی
  •  مانیتورینگ UPS

تمامی موارد فوق و هر آنچه که در شبکه دارای خروجی قابل اندازه‌گیری باشد را می توان مانیتور کرد. همچنین تمامی موارد به صورت کاربردی و مورد نیاز مشتریان شخصی سازی می شوند. برای تمامی اجزا به صورت اختصاصی آستانه در سطوح مختلف تعریف خواهد شد.