مقایسه مانیتورینگ جعبه سیاه و مانیتورینگ جعبه سفید

 مانیتورینگ از لحاظ نقطه‌ای که نظارت انجام میشود (داخل یا خارج از سرویس بودن) به دو دسته مانیتورینگ جعبه سیاه و مانیتورینگ جعبه سفید تقسیم‌بندی می‌شود. در این مطلب مروری بر این دو نوع مانتورینگ خواهم کرد. مانیتورینگ جعبه سیاه مانیتورینگ جعبه سیاه یا black-box هنگامی است که اپلیکیشن یا...

مانیتورینگ در صنعت IT چیست؟

تاکنون تعریف مشخصی برای مانیتورینگ در صنعت IT ارائه نشده است. با این حال می‌توان مانیتورینگ را راهکار کمکی برای بررسی دسترسی‌پذیری لحظه‌ای، اعلام مشکلات به افراد مورد نظر و ارائه‌ی گزارش وضعیت یک سیستم دانست. این راهکار برای تمام بخش‌های درگیر در صنعت IT از جمله مدیران سیستم، توسعه‌دهندگان نرم افزار و...