مانیتورینگ در صنعت IT چیست؟

تاکنون تعریف مشخصی برای مانیتورینگ در صنعت IT ارائه نشده است. با این حال می‌توان مانیتورینگ را راهکار کمکی برای بررسی دسترسی‌پذیری لحظه‌ای، اعلام مشکلات به افراد مورد نظر و ارائه‌ی گزارش وضعیت یک سیستم دانست. این راهکار برای تمام بخش‌های درگیر در صنعت IT از جمله مدیران سیستم، توسعه‌دهندگان نرم افزار و...